KOLLEKTİF KOMANDİT ŞİRKET KURULUMU

Kollektif Şirket iki veya daha fazla kişilerin kar amacı ile oluşturdukları ortaklığı anlatmaktadır.

Kollektif şirketin kuruluşu ile ilgili olarak ortaklar arasında yazılı bir ortaklık anlaşması yapılabilir.Yasal olarak ortaklık anlaşmasının yapılması mecburiyeti yoktur.Ortaklık anlaşması olmadığı hallerde ortakların hakları Kollektif ve Komadit Şirketler ve Ticari Ünvanlar (Ortaklıklar)Yasası’nın maddeleri uygulamak sureti ile belirlenir.

   Kollektif şirketlerde , şirketin faaliyetlerinin yarattığı durumlarda ortakların şahsi sorumluluğu vardır.Buna dayalı olarak vergi yasaları açısından kollektif şirketin herhangi bir vergi sorumluluğu yoktur.Sorumluluk ve yükümlülükler eşit olarak ortaklara yüklenmiştir.Kollektif Şirketin Limited Şirketten farkı, ortakların sorumluluklarının Kollektif Şirkette sınırsız ve Limited Şirkette sınırlı olmasıdır.Limited Şirketlerde hissedarların (ortakların) sorumluluğu ödedikleri sermaye ile kısıtlıdır.Kollektif Şirketlerde ortakların şirketin yükümlülükleri üzerindeki sorumluluğu sınırsızdır.

   Komandit Şirketlerde Kollektif Şirketlerden farklı olarak şirketin yükümlülüklerinden sorumlu olan bir veya birden fazla ortak ve sorumlu olmayan birçok kişi bulunmaktadır.

   Komandit Şirketlerde sorumluluğu olmayan ortaklar şirketin yönetiminde yer alamaz ve şirketi sorumluluk altına sokacak karar veremez.Karar verme sadece sorumlu ortaklara aittir.Bunun dışında ortaklar ortaklık anlaşması veya Kollektif ve Komandit Şirketler ve Ticari Ünvanlar Yasası’nda belirtilen kurallara göre karları paylaşırlar.

   Komandit Şirketlerde sorumluluğu olmayan ortaklar şirketin yönetiminde yer alamaz ve şirketi sorumluluk altına sokacak karar veremez.Karar verme sadece sorumlu ortaklara aittir.Bunun dışında ortaklar ortaklık anlaşması veya Kollektif ve Komandit Şirketler ve Ticari Ünvanlar Yasası’nda belirtilen kurallara göre karları paylaşırlar.

   Komandit Şirketlerde sorumluluğu olmayan ortaklar şirketin yönetiminde yer alamaz ve şirketi sorumluluk altına sokacak karar veremez.Karar verme sadece sorumlu ortaklara aittir.Bunun dışında ortaklar ortaklık anlaşması veya Kollektif ve Komandit Şirketler ve Ticari Ünvanlar Yasası’nda belirtilen kurallara göre karları paylaşırlar.

   Kollektif ortaklıkta olduğu gibi komandit şirketlerde vergi yükümlülüğü ortaklara aittir.

   Kollektif ve Komandit şirketler KKTC Şirketler Mukayyitliği’nde tescil edilmek sureti ile faaliyetlerine başlarlar.