ŞAHIS ŞİRKETİ KURULUMU

   KKTC’nde herhangi bir sektörde (ticaret,sanayi,tarım,montaj,tamirat,hizmet) faaliyet göstermek isteyen gerçek kişiler (şahıslar) kendi adlarına bir işyeri tescil ettirerek kayıt altına girerler.Şahıs işletmeleri KKTC Şirketler Mukayyitliği’ne kayıt olmak sureti ile de tescil işleri tamamlanmış olur.Şahıs işletmeleri tek bir şahsa ait olup, faaliyet ile ilgili tüm sorumluluk ve mükellefiyetler bu şahsa aittir.KKTC Gelir ve Vergi Dairesi’ne yapılan işyeri kaydının esas muhatabı şahıs işletmesinin sahibi olan kişidir ve vergi mükellefi işyeri değil iş sahibidir.