SERBEST LİMAN ŞİRKETİ KURULUMU

Kıbrıs Türk Federe Meclisi’nin 24 Mart, 1983 tarihli birleşiminde kabul olunan “Serbest Liman ve Bölge Yasası “, Anayasa’nın 74’üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından Resmî Gazete’de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Bu yasa kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde özel bir bölge ilan edilmiştir. Gazi Mağusa Serbest Liman ve Bölgesinin Kurulması gerçekleştirilmiştir.

Serbest Bölgede Hangi İşler yapılabilir?

Serbest Bölgede ihraç ve ithal amacıyla aşağıda belirtilen faaliyet ve işlemler yapılabilir :

(1) Devlet sınırları içinden veya dışından eşya getirilmesi, getirilen eşyanın depolanması, aynen veya işlem görerek kısmen ya tamamen ihraç edilmesi, bu eşyanın Serbest Bölgede yapılacak her türlü imalât, inşaat ve onarımda kullanılması;

(2) Bölgeye getirilen eşyanın üzerinde onarım, montaj ve demontaj işlerinin yapılması,

 (3) Her türlü sanayi faaliyetinde, imalâtta ve üretimde bulunulması,

 (4) Her türlü ticari gözetme (survey) hizmetleri,

 (5) Bankacılık ve sigortacılık hizmetleri,

(6) Her türlü deniz taşıt araçlarının yapımı, onarımı, montaj ve demontajı,

 (7) Serbest liman ve bölge işletmeciliği,

(8) Bakanlar Kurulunca uygun görülecek diğer iş ve hizmetler,

Şirket Kuruluşu için Şartlar Nelerdir?

Serbest Liman Şirketi, bu Yasa ve Şirketler Yasası kurallarına göre bir Limited şirket olarak kurulur.

Şirket kuruluşu için en az 2 kişi gereklidir.

Şirketin ödenmiş sermayesi 50,000 EURO olmalıdır. (Sermaye tutarı şirket kurulmadan önce en fazla bir hafta  süre  ile bankada bloke edilip işlemlerin tamamlanması ile geri çekilebilir.)

İşletme İzni için Serbest Liman ve Bölgede, faaliyet göstermek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işleticinin yetkisinde olan bölgeler için işleticiye, bunun dışında kalan bölgeler için Serbest Liman ve Bölgeler Müdürlüğüne başvururlar. Başvurularda, faaliyet sahası ile ilgili bilgiler ve Müdürlük veya işletici tarafından istenecek herhangi bir husus açıkça belirtilir. İşletmede hizmetlere ait hükümler mevcut durum dikkate alınarak düzenlenir.

            Serbest Bölge Teşvik Ve Avantajlar

  • 100% Gelir ve Kurumlar Vergisi muafiyeti
  • Serbest Kar  transferi
  • KDV  Muafiyeti
  • Posta kutusu Adresi
  • Talep edilmesi halinde Serbet Bölgede ofis
  • KKTC’ de kuracağınız serbest liman (freezone) şirketi ile 3. Ülkelerde (Cayman, BVI, Bahamas,…) kuracağınız şirketlere göre birçok avantajlarınız vardır;
  • Türkiye ile aynı zaman dilimi Türkiye  ile aynı para birimi
  • Para transferlerinde çok dşük maliyet (Havale, EFT) Kur farklarından etkilenmeme
  • Olası bir yasal anlaşmazlık durumunda aynı dili konuşarak sorunları kolayca çözebilme Kar dağıtımlarında vergi YOK
  • Şirket Kuruluş işlemleri için KKTC’ye gelmenize gerek yok.